V súčasnosti vykonávame pravidelnú údržbu systému.